Koningskwartier

Inschrijfvoorwaarden vijf KoopStart-woningen Koningskwartier - fase 8

 • De inschrijfperiode voor de vijf “KoopStart”-woningen start op donderdag 7 april 2022, om 09.00 uur;
 • De inschrijving sluit op zondag 10 april 2022 om 17.00 uur;
 • Lees onderstaande voorwaarden aandachtig door! Er gelden diverse voorwaarden; voldoen je niet, dan heeft inschrijven geen zin!
 • Inschrijven voor jouw voorkeurs-bouwnummer(s) is mogelijk via jouw persoonlijke account. Deze bereik je via: https://mijn.koningskwartier.nl/
 • Let op: Je ontvangt, per email, een bevestiging van de inschrijving. Indien je geen bevestiging hebt ontvangen, dan is je inschrijving niet in goede orde ontvangen en verzoeken wij je vriendelijk het inschrijfproces nogmaals te doorlopen;
 • Koop je samen met je partner? Vul dan ook al zijn/haar gegevens in bij “mijn gegevens”! Indien je samen wenst te kopen, moet je ook samen één inschrijving doen! Het is niet toegestaan om – indien je samen met een partner wenst te kopen – onafhankelijk van elkaar in te schrijven. Dubbele inschrijvingen of inschrijvingen waarbij partners onafhankelijk van elkaar hebben ingeschreven (met als doel samen tot aankoop over te gaan), zullen worden uitgesloten van toewijzing;
 • Leeftijdseis: Er geldt een strikte leeftijdseis. Dat betekent dat jij (en – indien van toepassing – je partner) geboren moeten zijn na 1 januari 1987. Voldoe je/jullie niet aan die eis, dan heeft inschrijven geen zin! (De leeftijd zal nader worden gecontroleerd.)
 • Inkomenseis: Er geldt een strikte inkomenseis. Dat betekent dat jij (en – indien van toepassing – je partner) een maximaal gezamenlijk bruto belastbaar jaarinkomen van € 55.000 (peiljaar 2020) mag hebben. Verdien je meer, dan heeft inschrijven geen zin! (Het inkomen zal nader worden gecontroleerd.)
 • Voorrangscriteria: Er gelden twee “voorrangs-criteria”. Dat zijn geen “harde” eisen, maar indien je voldoet aan deze criteria geniet je voorrang bij de toewijzing van de woningen.

  Criterium 1
  : Het inwonerschap van de gemeente Zuidplas (gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle) geldt “voorkeurscriterium”. Ben je (of indien jullie samen willen kopen: Is minimaal één van jullie) inwoner van de gemeente Zuidplas, dan heb je bij de toewijzing van de woningen voorrang boven niet-inwoners van de gemeente Zuidplas;

  Criterium 2:
  Meerpersoonshuishoudens hebben bij de toewijzing voorrang boven éénpersoonshuishoudens. Meerpersoonshuishoudens zijn alle huishoudens die uit twee of meer personen (inclusief minderjarigen) bestaan.
  Voor de “voorrangs-criteria” geldt de navolgende rangorde:

  1. Personen die voldoen aan criterium 1 (inwonerschap gemeente Zuidplas) en criterium 2 (meerpersoonshuishouden) hebben voorrang op:
  2. Personen die wel voldoen aan criterium 1 (inwonerschap gemeente Zuidplas) en niet aan criterium 2 (meerpersoonshuishouden); zij hebben voorrang op:
  3. Personen die niet voldoen aan criterium 1 (inwonerschap gemeente Zuidplas) en wel aan criterium 2 (meerpersoonshuishouden); zij hebben voorrang op:
  4. Personen die niet voldoen aan criterium 1 (inwonerschap gemeente Zuidplas) en niet aan criterium 2 (meerpersoonshuishouden).

  Voor de (voorlopige) vaststelling van voorkeurscriterium 1 (inwonerschap) wordt gebruik gemaakt van de ingevoerde (woon)adres in jouw persoonlijke account. Schrijf je samen met je partner in én één van jullie beiden woont in de gemeente Zuidplas: gebruik dan dat adres bij de inschrijving. (Het adres zal nader worden gecontroleerd).
  Voor de (voorlopige) vaststelling van voorkeurscriterium 2 (meerpersoonhuishoudens) wordt gebruik gemaakt van de wel/niet ingevoerde “partner-gegevens” in jouw persoonlijke account. (De gegevens zullen nader worden gecontroleerd).

   

Toewijzingsprocedure woningen

 • De notaris stelt – na de (sluiting van de) inschrijfperiode – willekeurig (“at random”) een lotingslijst samen van de kandidaten aan de hand van de van toepassing zijnde voorwaarden en criteria;
 • De woningen zullen aan de hand van (de rangorde op) deze lotingslijst worden toegewezen aan één de betreffende kandidaten;
 • Indien een bouwnummer aan een kandidaat is toegewezen, wordt de kandidaat benaderd door de verkopend makelaar voor een verkoopgesprek;
 • Indien aan een kandidaat (voorlopig) geen bouwnummer kon worden toegewezen, ontvangt kandidaat daarvan een bericht. Mocht alsnog een bouwnummer – conform toewijzingsprocedure- beschikbaar komen, dan wordt de kandidaat alsnog hierover benaderd;
 • Een toegewezen bouwnummer geeft een voorlopig recht op toewijzing of koop, waarbij verkopende partij zich het recht van definitieve gunning aan inschrijver voorbehoud op basis van een inschatting van de financiële goedheid van de inschrijver en controle van de diverse van toepassing zijnde voorwaarden en criteria;
 • In verband met de privacy verordening maken wij je er op attent dat uw gegevens in een automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken partijen zoals ontwikkelaar, aannemer, notaris, makelaar(s) en hypotheekadviseurs.
Zoekvenster sluiten